Система управления бизнес-процессами

Өнім туралы


ELMA-барлық компанияның жұмысының сапасын жоғарылату мақсатында, компанияның қызметкерлерінің өзара қарым-қатынасын тиімді құрып, олардың қызметтерін бақылауға мүмкіндік туғызатын бизнес-үдерістерді басқаратын жүйе.

ELMA жүйесі (Elegant MAnagement) компанияның бизнес-үдерістерімен бірге жедел түрде өзгеруге қабылетті икемді адаптивті ақпараттық жүйелерді құру мүмкіндігін туғызатын ВРМ(Business Process Management) тұжырымдамасын жүзеге асырады.

Установите Flash-плее

Сонымен қатар ELMA электронды құжаттар айналымы мен ісқағаздарын жүргізудің бір үлгідегі үдерістерін автоматтандырады. WorkFlow механизмін пайдалану, компания мен оның клиенттерінің қажеттілігіне сәйкес жүйені жедел түрде демдеуге мүмкіндік береді.

1С Кәсіпорын жүйесімен жоғары үлгіде бірлестік және төмен баға ELMA жүйесін қазіргі заманға сай компания үшін сәтті таңдау етіп жасайды.

ELMA жүйесі төмендегідей мәселелерді шешеді:


Компанияның бизнес-үдерістерін модельдеу

BPMN қазіргі заманғы нотацияда модельдеу үшін қажетті құрал; Қызметкерлердің жауапкершілік аумағын анық түрде бөлу; Жауапкершілік матрицасы; (KPI) үдерісінің ең маңызды көрсеткіштері мен метрикасының жүйесі; PDCA үдерісін дамыту циклы.

Үдерістерде орындау

Бизнес-үдерістер моделінің негізінде қызметкерлерге арналған тапсырмаларды автоматты түрде қалыптастыру; Бизнес-үдерістері шеңберіндегі орындаушылар арасындағы қарым-қатынас; Бірнеше бөлімдер қатысатын күрделі үдерістердің орындалуын бақылау мүмкіндігі.

Жұмыстардың орындалуын қадағалау

Басшылық жағынан үдерістің жүруін жедел түрде бақылау; Удеріс шеңберіндегі штаттан тыс оқиғалар туралы есептер (орындау барысындағы кешеуілдер, ақаулар тағы басқалар); Маңызды көрсеткіштердің статистикалық талдауы (KPI).

Бизнес-үдерістердің тәртібін қалыптастыру

Бизнес-үдерістердің тәртібін қалыптастыру мүмкіндігі (ГОСТ-Р ИСО 9001:2001 бойынша сертификаттау шеңберінде қолданылуы мүмкіндігі бар); Өзекті ахуалда үдерістің тәртібін қолдау механизмі.


Электронды құжатайналымы

Электронды құжаттарды басқару

Электронды құжаттардың мұражайын ұйымдастыру; Шарттармен жұмыс атқаруды ұйымдастыру; Бұйрықтар және ұйғарымдармен жұмыс жасау; Қызметтік жазбахаттар; Құжаттардың ыңғайлы бағыт-жолдары.

Электронды кеңсе

Кірістегі және шығыстағы құжаттарды тіркеу; Бұрыштамалармен жұмыс жасау; Кірістегі құжаттар бойынша жұмыстарды бақылау.


Міндеттерді басқару

Міндеттер қою(қалыптастыру); Кешенді міндеттер; Кезектегі міндеттер (v. 2.2); Міндеттерді қайта белгілеу; Орындалу мерзімін ауыстыру; Міндеттерді міндеттерге бөлу (v.2.2.);Орындалу барысын қадағалау; Міндеттердің орындалуын бақылау; Орындалу тәртібін бақылау; Менің бөлімімнің қызметі (басшының өзі басқаратын қызметкерлерінің міндеттерін қарап отыруына мүмкіншілігі бар).


Күнтізбе

Оқиғаларды күнтізбелік жоспарлау (шалынатын қоңыраулар,кездесулер, жиналыстар); Оқиғалар мен міндеттердің кестесі; Ұжымдық шараларды (жиналыстарды) жоспарлау –оқиғаның барлық қатысушыларына ескерту; Қатысуды растау (v.2.2); Басқа да пайдаланушыларға өз күнтізбесін ашу; Бөгде тұлғалардың күнтізбесін қарау; Күнтізбенің баспасы.


Клиенттермен жұмыс жасауды тиімді ұйымдастыру

Заңды тұлғалар мен жеке тұлғалардың бірыңғай базасын жүргізу; Қарым-қатынастарды жоспарлау (шалынатын қоңыраулар,кездесулер, хаттар); Қарым-қатынастардың тарихы; Потенциалды клиенттермен жасалатын келісімдердің тізімін жүргізу; Келісімдердің түрлері бойынша сатылу көлемі; Маркетингтік шаралардың тиімділігін есепке алу мен бағалау.


Жүйенің қосымша модульдері